Regulament intern

Home Regulament intern
Scoala Gimnaziala Sinesti
Regulament intern
Un mediu minunat in care copii pot invata si creste.

Regulamentul de organizare si functionare al Scolii Gimnaziale Sinesti contine reglementari cu caracter general precum si reglementari specifice fiecarei unitati de invatamant. Scoala Gimnaziala Sinesti este organizata si functioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Prezentul Regulament a fost elaborat de un colectiv de lucru coordonat de director.

Sectiunea – Elevi
Drepturile elevilor

Art. 1. Elevii se bucura de toate drepturile legale. Nici o activitate organizata de/in scoala noastra nu le poate leza demnitatea, personalitatea, siguranta personala sau confortul spiritual. Elevii pot beneficia de burse sau credite pentru studii, acordate de banci, in conditiile legii. Statul ii sprijina material, cu precadere pe cei care obtin rezultate foarte bune la invatatura, la activitatile artistice sau sportive, precum si pe cei cu o situatie materiala precara.

Responsabilitatile elevilor

Art. 2. Elevii din scoala noastra au ca indatoriri fundamentale: sa frecventeze cursurile, sa se pregateasca la fiecare disciplina de studiu, sa-si insuseasca la nivel superior cunostintele prevazute in programele scolare, sa aiba un comportament civilizat, o tinuta decenta in orice imprejurare, atat in scoala cat si inafara ei, sa cunoasca, sa respecte si sa contribuie constructiv la realizarea misiunii scolii noastre in parteneriat activ cu cadrele didactice si cu ceilalti angajati ai scolii.

Recompensarea elevilor

Art. 3. Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si/sau extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense: Evidentierea in fata colegilor clasei Evidentierea facuta de directorul scolii, in fata colegilor de scoala si/sau in fata Consiliului profesoral; Evidentiere, prin massmedia, in fata comunitatii locale, Comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor, cu mentiunea faptelor deosebite pentru care este evidentiat copilul lor;Burse de merit, de studiu sau alte recompense.

Sanctionarea elevilor

Art. 4. Scaderea calificativului/notei la purtare se aplica de dirigint pana la calificativul/notei „B”/7. Sub calificativul/nota „B”/7 se aplica la propunerea catre Consiliul profesoral, la propunerea dirigintelui, pe baza unui raport scris. Directorul poate solicita Consiliului profesoral si poate decide scaderea calificativului/notei la purtare pentru acei elevi care nu respecta in special precizarile prevazute la oricare dintre alineatele articolelor privitoare la obligatiile si interdictiile referitoare la elevi.

Sectiunea – Profesori
Drepturile profesorilor

Art. 1. Personalul didactic are dreptul sa organizeze cu elevii activitati extrascolare cu caracter educativ sau cercetare stiintifica, poate coordona in scoala cercurile de elevi, formatii artistice. Personalul didactic are dreptul sa-si conceapa in maniera personala activitatea profesionala si sa contribuie reativ si contructiv la realizarea obiectivelor intructiv-educative ale disciplinelor de invatamant, prin utilizrea de metodologii didactice care respecta principiile psihopedagogice.

Responsabilitatile profesorilor

Art. 2. Cadrele didactice trebuie sa amnifeste o atitudine civilizata, de respect fata de persoanele abilitate sa le indrume si sa le controleze activitatea, fata de elevi, fata de parinti acestora si fata de colegi. Trebuie sa respecte programul, sa aigure parcurgerea integrala a programei scolare, sa urmareasca in permanenta cresterea calitatii muncii proprii, sa indeplineasca la termentoate documentele scolare necesare desfasurarii optime a activitatii sale profesionale, sa-si indeplineasca obligatiile de profesor.

Recompensarea profesorilor

Art. 3. Personalul didactic cu rezultate excelente in activitatea didactica, educativa, stiintifica poate primi decoratii, ordine, medalii, titluri, potrivit legii. Personalul didactic in invatamant poate primii anumite recompense, precum si gradatia de merit. Aceasta gradatie consta in 25% din salariul de baza, acordandu-se doar pe 16% din posturile didactice existe in cadrul scolii. Recompensarea profesorilor este de asemnea, un mod de a ne stimula cadrele didactice.

Sanctionarea profesorilor

Art. 4. Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic in raport cu gravitatea abaterilor sunt: observatia verbala, mustrarea verbala in fata Consiliului de adminiistratie sau in fata Consiliului profesoral, observatie scrisa, avertisment scris, diminuarea salariului de baza cu pana la 15%, pe o perioada de 6 luni, suspendarea pana la 3 ani, destituirea din functia de conducere, defacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Va stam la dispozitie:

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt ut labore etdolore mana.

Radoiu Adriana Constanta
Coordonator Centru Comunitar de Servicii

Valentina Dana Marcu
Director

Radoiu Simona Gabriela
Cadru didactic invatator